‏استاندارى خوزستان ⁩در اطلاعيه اى زمان كارى ادارات اين استان را طى هفته آينده به دليل گرماى بالاى ٤٩ درجه تا ساعت ١٣ اعلام كرد

[ad_1]

‏استاندارى ⁧ خوزستان ⁩ در اطلاعيه اى زمان كارى ادارات اين استان را طى هفته آينده به دليل گرماى بالاى ٤٩ درجه تا ساعت ١٣ اعلام كرد

[ad_2]

لینک منبع