یک نوازنده هندی در حالیکه در اتاق عمل تحت جراحی مغزبود، گیتار نواخت تا برای درمان گرفتگی غیرارادی عضلات انگشت‌هایش به پزشکان کمک کند.

[ad_1]

یک نوازنده هندی در حالیکه در اتاق عمل تحت جراحی مغزبود، گیتار نواخت تا برای درمان گرفتگی غیرارادی عضلات انگشت‌هایش به پزشکان کمک کند.

نوشته یک نوازنده هندی در حالیکه در اتاق عمل تحت جراحی مغزبود، گیتار نواخت تا برای درمان گرفتگی غیرارادی عضلات انگشت‌هایش به پزشکان کمک کند. اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع