گزارش بیست و سی درباره حواشی این روزهای اکران: چرا دولت طبق قانون برای جلوگیری از اکران فیلم ها عمل نمی کند؟!

[ad_1]

ویدیو: گزارش بیست و سی درباره حواشی این روزهای اکران: چرا دولت طبق قانون برای جلوگیری از اکران فیلم ها عمل نمی کند؟!/ استفاده از بخشی از مصاحبه مدتی قبل حمید نعمت الله در تایید گزارش

[ad_2]

لینک منبع