گروه تروریستی داعش از طریق رسانه «اعماق» مدعی ترور ۲ عضو سازمان اطلاعات ترکیه شد

[ad_1]

گروه تروریستی داعش از طریق رسانه «اعماق» مدعی ترور ۲ عضو سازمان اطلاعات ترکیه شد

نوشته گروه تروریستی داعش از طریق رسانه «اعماق» مدعی ترور ۲ عضو سازمان اطلاعات ترکیه شد اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع