کاخ سفید با صدور بیانیه ای از ایران خواستار آزادی چند آمریکایی شد و گفت در غیر این صورت آماده وارد کردن پیامدهای جدید علیه ایران است

[ad_1]

کاخ سفید با صدور بیانیه ای از ایران خواستار آزادی چند آمریکایی شد و گفت در غیر این صورت آماده وارد کردن پیامدهای جدید علیه ایران است

نوشته کاخ سفید با صدور بیانیه ای از ایران خواستار آزادی چند آمریکایی شد و گفت در غیر این صورت آماده وارد کردن پیامدهای جدید علیه ایران است اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع