پاول دورف، مدیر تلگرام، ساعتی قبل در کانالش نوشت سرور به ایران نمی‌بریم اما «هر اپ پراستفاده باید با ISPها وCDNها کار کند»

[ad_1]

پاول دورف، مدیر تلگرام، ساعتی قبل در کانالش نوشت سرور به ایران نمی‌بریم اما «هر اپ پراستفاده باید با ISPها وCDNها کار کند»

همچنین مدیرتلگرام در کانالش گفته: مقامات ایران و روسیه ادعاهای پرصدا می‌کنند که بعد غلط از آب درمی‌آید

وی گفته بازار بزرگی مثل چین را سر حفظ اطلاعات خصوصی از دست داده!

[ad_2]

لینک منبع