کاخ سفید سارا هاکبی سندرز را بعنوان سخنگوی جدیدمعرفی کرد

[ad_1]

بدنبال استعفای اسپايسر، نخستين سخنگوی کاخ سفيد در دولت ترامپ، کاخ سفید سارا هاکبی سندرز را بعنوان سخنگوی جدیدمعرفی کرد

اسکاراموچی، ازچهره های مطرح وال استريت نیز بعنوان مديرارتباطات کاخ سفيد منصوب شد

[ad_2]

لینک منبع