میرقنبر حیدری شیشوان ۸۶ ساله مسن ‌ترین دانشجوی کشور فارغ‌ التحصیل شد

[ad_1]

میرقنبر حیدری شیشوان ۸۶ ساله مسن ‌ترین دانشجوی کشور در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب‌ شیر فارغ‌ التحصیل شد و با موفقیت از پایان‌ نامه خود دفاع کرد

[ad_2]

لینک منبع