مسعود پزشکیان (نائب رئیس مجلس) روز گذشته برای چکاپ و اندوسکپی به بیمارستان مراجعه کرد و بستری شد.

[ad_1]

مسعود پزشکیان (نائب رئیس مجلس) روز گذشته برای چکاپ و اندوسکپی به بیمارستان مراجعه کرد و بستری شد.
در حال حاضر وضعيت عمومي او رضايت بخش است و فردا مرخص خواهد شد

[ad_2]

لینک منبع