مردم کانادا یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس کشورشان را جشن گرفتند.

[ad_1]

مردم کانادا یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس کشورشان را جشن گرفتند.

نوشته مردم کانادا یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس کشورشان را جشن گرفتند. اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع