مدیر جدید ارتباطات کاخ سفید که زمانی ترامپ را «مزدور» و «قلدر» توصیف کرده بود، برای از بین بردن رد اظهارات قبلی‌اش، تمام توییت‌هایش را پاک می‌کند!

[ad_1]

مدیر جدید ارتباطات کاخ سفید که زمانی ترامپ را «مزدور» و «قلدر» توصیف کرده بود، برای از بین بردن رد اظهارات قبلی‌اش، تمام توییت‌هایش را پاک می‌کند!

[ad_2]

لینک منبع