قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

[ad_1]

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۱۰۵۳۸۱۳۰.۳۹۴۸ تومان، معادل ۲۷۹۴.۵۱۸۸ دلار

اتریوم: ۸۵۶۶۹۵.۷۸ تومان، معادل ۲۲۷.۱۸ دلار

اتریوم کلاسیک: ۶۱۴۹۳.۳۱۹۹ تومان، معادل ۱۶.۳۰۶۹ دلار

مونرو: ۱۶۴۰۳۵.۸۶۰۳ تومان، معادل ۴۳.۴۹۹۳ دلار

ریپل: ۷۴۰.۲۸۵۰۱ تومان، معادل ۰.۱۹۶۳۱ دلار

زی کش: ۸۲۴۲۹۵.۳۴۸ تومان، معادل ۲۱۸.۵۸۸ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۳۷۷۱ تومان محاسبه شده است

[ad_2]

لینک منبع

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ به شرح زیر است:

[ad_1]

‍ قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۷۸۲۷۳۲۴.۷۹۵۲ تومان، معادل ۲۰۷۱.۲۶۸۸ دلار

اتریوم: ۶۵۴۸۰۲.۴۴۶ تومان، معادل ۱۷۳.۲۷۴ دلار

اتریوم کلاسیک: ۵۷۲۲۷.۲۸۶۵ تومان، معادل ۱۵.۱۴۳۵ دلار

مونرو: ۱۲۰۹۹۲.۲۴۳ تومان، معادل ۳۲.۰۱۷ دلار

ریپل: ۶۰۸.۲۷۱۶۱۹ تومان، معادل ۰.۱۶۰۹۶۱ دلار

زی کش: ۶۴۸۱۹۶.۷۵۴ تومان، معادل ۱۷۱.۵۲۶ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۳۷۷۹ تومان محاسبه شده است

[ad_2]

لینک منبع

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ به شرح زیر است:

[ad_1]

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۹۵۱۲۴۵۵.۹۰۷۵ تومان، معادل ۲۵۱۸.۸۵۵ دلار

اتریوم: ۱۰۷۳۹۶۱.۰۷ تومان، معادل ۲۸۴.۳۸ دلار

اتریوم کلاسیک: ۶۶۷۹۵.۳۳۳۱۵ تومان، معادل ۱۷.۶۸۷۱ دلار

مونرو: ۱۵۸۷۷۸.۷۸۸۳۵ تومان، معادل ۴۲.۰۴۳۹ دلار

ریپل: ۹۶۵.۸۷۳۸۶۳۵ تومان، معادل ۰.۲۵۵۷۵۹ دلار

زی کش: ۱۰۷۲۳۷۸.۷۱۶۵ تومان، معادل ۲۸۳.۹۶۱ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۳۷۷۶.۵ تومان محاسبه شده است

[ad_2]

لینک منبع