علی کریمی هم تسبیح به دست شد!

[ad_1]

علی کریمی هم تسبیح به دست شد!

این کاری است که فوتبال با مربیان ایرانی می کند. اگر فوتبالی باشید و سرمربی، اغلب ذهن تان قضاوقدری می شود

نوشته علی کریمی هم تسبیح به دست شد! اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع