علیرضاافتخاری: بخاطر بوسیدن احمدی نژاد زندگیم تباه ش.

[ad_1]

علیرضاافتخاری: بخاطر بوسیدن احمدی نژاد زندگیم تباه شد/همه بایکوتم کردند/ طناب خریده بودم خودکشی کنم فرزندم فهمید نگذاشت!

منبع: تی.وی پلاس

نوشته علیرضاافتخاری: بخاطر بوسیدن احمدی نژاد زندگیم تباه ش. اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع