شهرستان «تیوره» در نزدیکی مرکز استان «غور» افغانستان، بامداد امروز به دست طالبان سقوط کرد

[ad_1]

شهرستان «تیوره» در نزدیکی مرکز استان «غور» افغانستان، بامداد امروز به دست طالبان سقوط کرد /ایرنا

نوشته شهرستان «تیوره» در نزدیکی مرکز استان «غور» افغانستان، بامداد امروز به دست طالبان سقوط کرد اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع