سید محمد موسوی دفاع وسط تیم ملی والیبال کشورمان به پیشنهاد تیم هالک بانک ترکیه پاسخ منفی داد .

[ad_1]

سید محمد موسوی دفاع وسط تیم ملی والیبال کشورمان به پیشنهاد تیم هالک بانک ترکیه پاسخ منفی داد

وی در لیگ امسال برای بانک سرمایه توپ می زند

نوشته سید محمد موسوی دفاع وسط تیم ملی والیبال کشورمان به پیشنهاد تیم هالک بانک ترکیه پاسخ منفی داد . اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع