رسانه‌های یونانی: شجاعی و حاج صفی دو بازیکن ایرانی پانیونیوس این هفته‌ در بازی با مکابی نماینده اسرائیل برای کسب سهمیه لیگ اروپا حاضر نخواهند شد

[ad_1]

رسانه‌های یونانی: شجاعی و حاج صفی دو بازیکن ایرانی پانیونیوس این هفته‌ در بازی با مکابی نماینده اسرائیل برای کسب سهمیه لیگ اروپا حاضر نخواهند شد

[ad_2]

لینک منبع