ساعتی پیش و در آستانه دهه کرامت مراسم غبار روبی مضجع شریف رضوی با حضور رهبر معظم انقلاب انجام شد.

[ad_1]

ساعتی پیش و در آستانه دهه کرامت مراسم غبار روبی مضجع شریف رضوی با حضور رهبر معظم انقلاب انجام شد.

نوشته ساعتی پیش و در آستانه دهه کرامت مراسم غبار روبی مضجع شریف رضوی با حضور رهبر معظم انقلاب انجام شد. اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

مراسم تعمید اقلیت صابئین مندایی صبح دوشنبه در ساحل رودخانه کارون به مناسبت عید بزرگ صابئین مندایی (دهواربا) و آغاز سال مندایی برگزار شد

[ad_1]

مراسم تعمید اقلیت صابئین مندایی صبح دوشنبه در ساحل رودخانه کارون به مناسبت عید بزرگ صابئین مندایی (دهواربا) و آغاز سال مندایی برگزار شد

نوشته مراسم تعمید اقلیت صابئین مندایی صبح دوشنبه در ساحل رودخانه کارون به مناسبت عید بزرگ صابئین مندایی (دهواربا) و آغاز سال مندایی برگزار شد اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع