موزه مزخرفات!

[ad_1]

موزه مزخرفات!
در روستایی دورافتاده در شمال شرقی اتریش موزه‌ای وجود دارد برای نمایش اشیا و چیدمان‌هایی که کاربرد و معنای درست و حسابی ندارند.

[ad_2]

لینک منبع