داعش، ابوقتيبه يکی از مفتيان و افراد بسيار نزديک به ابوبکر البغدادی را به علت اعلام خبر مرگ البغدادی در خطبه‌های نماز جمعه تلعفر در آتش سوزاند.

[ad_1]

داعش، ابوقتيبه يکی از مفتيان و افراد بسيار نزديک به ابوبکر البغدادی را به علت اعلام خبر مرگ البغدادی در خطبه‌های نماز جمعه تلعفر در آتش سوزاند.

[ad_2]

لینک منبع