اكران مردمي فيلم سينمايي “زير سقف دودي” با حضور بازيگران اين فيلم ١٣٩٦/٠٤/٠٣ پرديس سينمايي كورش

[ad_1]

اكران مردمي فيلم سينمايي “زير سقف دودي” با حضور بازيگران اين فيلم
١٣٩٦/٠٤/٠٣ پرديس سينمايي كورش

نوشته اكران مردمي فيلم سينمايي “زير سقف دودي” با حضور بازيگران اين فيلم ١٣٩٦/٠٤/٠٣ پرديس سينمايي كورش اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع