افتتاح نخستین پل کابلی نفت و گاز ایران امروز به بهره برداری رسید.

[ad_1]

افتتاح نخستین پل کابلی نفت و گاز ایران بر روی دریاچه سد کارون ۴ امروز به بهره برداری رسید.

نوشته افتتاح نخستین پل کابلی نفت و گاز ایران امروز به بهره برداری رسید. اولین بار در صرفا جهت اطلاع. پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع